Добредојдовте

НАМИКО е специјализирана агенција која професионално се занимава со Организирање на настани (MICE – Meetings, Incentives, Conferences and Events) и Деловни патувања (TMS – Travel Management Services)

Организирањето на еден настан бара целосно вложување на драгоцено време и посебно внимание на детали, обврска која за нас е рутина и која со задоволство ќе ја прифатиме.